Destek Egitim Odalarının Fiziki, Teknolojik Ve Egitsel Donanımları İle İlgili Materyal Tamamlandı

İlgili mevzuata ve güncel literatüre uygun bir sekilde, alan uzmanları tarafından yapılan çalışmalarla belirlenen; teknolojik, fiziksel, eğitsel materyallerin özel ögrenme güçlügü ve dikkat eksikligi ve hiperaktivite bozuklugu tanısı olan ögrencilerle kullanılmak üzere destek egitim odalarının gerekli donanımı saglanarak, belirlenen tüm odalarda aynı olacak sekilde donanımlar tamamlanmıştır.