Projenin özel hedefi; Ümraniye ilçesinde bulunan, Destek Eğitim Odası olarak kullanılmak üzere bağımsız bir sınıf tahsis eden ilk ve ortaokullarda ÖÖG veya DEHB tanılı öğrencilerle kullanılmak üzere, eğitsel, fiziksel ve teknolojik donanım temin edilmesi; Destek Eğitim Odalarında görev alan ve belirtilen tanılar dolayısıyla kaynaştırma eğitimine tabi olan öğrencilerle çalışan öğretmenlere eğitim vermek üzere formatör yetiştirilmesi; Destek Eğitim Odalarında görev alan öğretmenlerin, bu öğrencilerle çalışabilme yeterliliklerinin geliştirilmesi; ÖÖG ve DEHB tanısı almış öğrencilerin ailelerine yönelik bilgilendirme semineri düzenlenmesi vasıtasıyla etkili bir önleme programı hazırlanmasıdır.