Temel Faaliyetler:

1. Akademik kurulun belirlenmesi

2. Projenin yürütüleceği birimlerin belirlenmesi

2.1. Proje kapsamında çalışma yürütülecek okul ve destek eğitim odalarının belirlenmesi

2.2. Destek eğitim odalarında görev alan öğretmenlere eğitim verecek olan formatörlerin belirlenmesi

2.3. Destek eğitim odalarında görev alan ve proje kapsamında hizmetiçi eğitim alacak olan öğretmenlerin belirlenmesi

2.4. Proje kapsamında çalışılacak öğrencilerin belirlenmesi

3. Proje için web sitesinin hazırlanması

4. Açılış toplantısının düzenlenmesi

5.Belirlenen destek eğitim odalarının fiziki, teknolojik ve eğitsel donanımları ile ilgili materyalin temin edilmesi

6. Araştırma faaliyetlerinin yapılması

6.1. Öğretmenlere ön test uygulaması yapılması- Mevcut durum araştırması

6.2. Öğrencilere ön test uygulaması yapılması -Mevcut durum araştırması

6.3. Öğretmenlere son test uygulaması yapılması- Eğitim etkililik araştırması

6.4. Öğrencilere son test uygulaması yapılması -Eğitim etkililik araştırması

7. Proje kapsamında formatör ve öğretmenlere yönelik düzenlenecek eğitimlerin içeriğinin akademisyenler tarafından oluşturulması

8. Eğitimlerin düzenlenmesi

8.1. Formatör Eğitimi düzenlenmesi

8.2. Öğretmenlere Farkındalık Eğitimi Kursu verilmesi

8.3. Öğretmenlere Özel Öğrenme Güçlüğü Eğitim Uygulamaları Kursu verilmesi

8.4. Aile Semineri düzenlenmesi

8.5. Değerlendirme Çalıştayı yapılması

9. Destek eğitim odasında Uygulamalar yapılması

10. Öğretmenlerle İntervizyon çalışması yapılması

11. Kapanış Toplantısı düzenlenmesi