Projenin Hedefi ve Sonuçları

Projenin Hedef Grupları ve Beklenen Sonuçlar

  • Ümraniye ilçesindeki ilk ve ortaokullarda eğitim gören 6-14 yas arası, Özel Öğrenme Güçlüğü (ÖÖG) veya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu (DEHB) tanısı almış öğrenciler (en az 140 öğrenci ile projenin ilk yılında birebir çalışma yapılacaktır.)
  • Ümraniye ilçesindeki ilk ve ortaokullardaki Destek Eğitim Odalarında görev alan öğretmenler (İlçede belirlenen 8 formatöre akademisyenler tarafından 60 saatlik eğitim verilecektir. Bu formatörler ise ilçede okullarında destek eğitim odalarında görev yapan 72 öğretmene 60 saatlik eğitim vereceklerdir.)
  • 6-14 yas arasındaki Özel Öğrenme Güçlüğü veya Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı almış öğrencilerin aileleri (akademisyenler tarafından ailelere 2 saatlik bilgilendirme semineri verilecektir. )
  • Ümraniye ilçesi okullarındaki tüm öğrenci, öğretmen ve idareciler (18 ilkokul ve 6 ortaokulun içindeki destek eğitim odalarının eğitsel, fiziksel ve teknolojik donanımı sağlanarak, bundan sonraki dönemlerde de bu donanımın öğrencilere fayda sağlaması hedeflenmektedir.)
  • Proje ortağı olan kurumların ilgili birimleri (kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları arasındaki proje temelli işbirlikleri yoluyla, ilçemize katma değeri yüksek hizmetler sağlanacaktır.)

Nihai Yararlanıcılar:

Projenin nihai yararlanıcıları; Ümraniye ilçesinde eğitim öğretim gören tüm öğrenciler, Ümraniye ilçesindeki ilk ve ortaokullarda destek eğitim odasında çalışan veya çalışabilecek olan tüm öğretmenler, Özel Öğrenme Güçlüğü ve Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu tanısı olan ve olmayan tüm öğrencilerin aileleridir. İlimizdeki basta ilk ve ortaokullar ile Rehberlik ve Araştırma Merkezleri olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı tüm okul ve kurumlar ve üniversitelerin Eğitim Fakülteleri ile özel eğitim konusunda çalışan sivil toplum kuruluşları ve firmalar, uzun vadede projenin yararlanıcılarıdır.